Uczestnicy sieci

„Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK” powstała w związku realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

 

Uczestnikami sieci są:

  • Szkoła Podstawowa w Chorzelowie
  • Szkoła Podstawowa w Chrząstowie
  • Szkoła Podstawowa w Trześni
  • Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach

Koordynator sieci w Zespole Szkół w Chorzelowie:

Aleksandra Drozdowska – wicedyrektor szkoły

kontakt: wicedyrektor@zs-chorzelow.pl