Działania podejmowane w ramach sieci

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych: zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych,
 • Tworzenie rozwiązań – wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.
 1. Spotkanie organizacyjne:
 • Integracja uczestników sieci
 • Rozpoznanie potrzeb i zasobów
 • Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań
 1. Spotkania robocze:
 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami
 • Tworzenie nowych rozwiązań
 1. Podsumowanie:
 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci
 • Ewaluacja